Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Beslissing nr D-2013-23 inzake Silvercrest

In deze beslissing verklaart de Ethische Commissie een klacht van Base Company tegen de aanbieder van een platform voor internationale oproepen dat gebruik maakt van een 070-nummer deels gegrond.

De Ethische Commissie vond met name dat de aanbieder van dat platform, de BV naar Nederlands recht Silvercrest, verschillende regels van de Ethische Code over het correct vermelden van het eindgebruikerstarief niet naleefde.

De Ethische Commissie legde hiervoor een boete op van € 500.

Beslissing nr D-2013-23 inzake Silvercrest