Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

  • Start
  • Nieuws
  • Beslissing n° D-2014-14 inzake de heer Y. Verstraete

Beslissing n° D-2014-14 inzake de heer Y. Verstraete

 

In dit dossier heeft de Ethische Commissie naar aanleiding van een klacht van Base Company nv (thans: Telenet Group bvba) de heer Y. Verstraete veroordeeld wegens inbreuken op de Ethische Code naar aanleiding van betalende diensten aangeboden via de korte sms-nummers 3201 en 3601, welke verbonden waren met de website http://crystal-habbo.free-h.net/.

 Volgende inbreuken werden door de Ethische Commissie bewezen geacht:

-          het ontbreken van een klantendienst,

-          het ontbreken van enige verwijzing op de website naar o.a. de beroepsmogelijkheden wat betreft de aanrekening van betalende diensten,

-          het foutief splitsen van het betaalnummer,

-          het richten van betalende diensten op minderjarigen jonger dan 12 jaar,

-          het onvoldoende duidelijk vermelden dat de minderjarige gebruiker de toestemming van diens ouders behoeft,

-          het overschrijden van het wettelijke maximumtarief voor de betreffende betalende diensten.

 De Ethische Commissie legde een boete op van 10 000 euro.

Beslissing nr D-2014-14 inzake de heer Y. Verstraete