Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

  • Start
  • Nieuws
  • Beslissing nr. D-2016-03 inzake Yooth Information Technology s.a.r.l.

Beslissing nr. D-2016-03 inzake Yooth Information Technology s.a.r.l.

Beslissing nr. D-2016-03 inzake Yooth Information Technology s.a.r.l.

Na klachten over agressieve en misleidende telefonische klantenwerving in naam van een helderziendenpraktijk, heeft de Ethische Commissie een dossier geopend lastens de connectivity provider Yooth Information Technology.  

De Ethische Commissie stelt in haar beslissing vast dat verschillende technische tussenpersonen die een rol hebben bij de routering van een gesprek hebben meegewerkt met het secretariaat van de Ethische Commissie teneinde de dienstenaanbieder te identificeren die de betaaldienst heeft verstrekt, terwijl de laatste geïdentificeerde technische aanbieder, Yooth Information Technology, die het contract heeft gesloten met de niet exact geïdentificeerde eindaanbieder, niet heeft geantwoord op de vragen van het secretariaat.

De Ethische Commissie oordeelt dat 1) doordat het zelf aan een van zijn klanten een betaalnummer heeft toegewezen dat onverenigbaar is met de een helderziendendienst, 2) omdat het de eerste maatschappij is die bij zijn klant de wettigheid van de verstrekte dienst binnen zijn infrastructuur kan nagaan, alsook de professionele ijver van zijn klant, zodra deze op de hoogte was van de feiten die hem ten laste werden gelegd, en 3) door zich te onthouden van de identificatie van zijn klant en door het aldus onmogelijk te maken voor de Ethische Commissie om de eindaanbieder van de betaaldienst te vatten, Yooth Information Technology de bepalingen van de Ethische Code niet heeft nageleefd.

Inbreuken worden weerhouden tegen de artikelen 11,2° (verbod op misleidende reclame en diensten), artikel 13 (onterecht als “gratis” voorstellen van de dienst) en artikel 45 van de Ethische Code (verbod op diensten zonder voorwerp en onterecht rekken van het gesprek), alsook tegen artikel 19 van de Ethische Code en punt A.2. van de bijlage bij de Ethische Code (verkeerde nummerreeks).

Yooth Information Technology wordt veroordeeld tot een administratieve geldboete van 10.000 euro en tot terugbetaling van de klagers.

 

Beslissing nr. D-2016-03 inzake Yooth Information Technology s.a.r.l.