Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Beslissing n° 2013-20 inzake IMVU

In deze beslissing verklaart de Ethische Commissie een klacht van KPN Group Belgium (nu: Base Company) tegen IMVU wegens verkeerd nummergebruik gegrond.

BASE bekloeg er zich over dat de firma IMVU een 0909-nummer gebruikt om klanten virtuele items aan 21 € per transactie te laten aankopen voor gebruik in online spelletjes.

Onder meer op basis van eerdere rechtspraak was de Ethische Commissie van oordeel dat IMVU in casu een 0905-nummer had moeten gebruiken (met een maximumtarief van 2 € per oproep).

De Ethische Commissie bevestigde de plicht tot terugbetaling aan de klagende eindgebruikers en legde een boete op van 2.500 €.

Beslissing n° 2013-20 inzake IMVU