Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Adviezen

Advies nr 2013/001 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers, zoals gepubliceerd in de raadpleging door de Raad van het BIPT op vraag van het Kabinet van de Minister van Economie van 20 augustus 2013.

Advies nr 2012/001 betreffende de toepasselijkheid van de specifieke verplichtingen van de Ethische Code inzake spelen, wedstrijden en quizzen en in het bijzonder vande € 10 notificatie bepaald in artikel 66 van de Ethische Code op een voting via een betaalnummer.

Advies nr 2008/003 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekening en intrekking van gebruiksrechten voor nummers, zoals gepubliceerd in de raadpleging door de Raad van het BIPT op vraag van het Kabinet van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen van 9 juli 2008.

Advies nr 2008/002 over de wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2006 houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma’s via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de oproeper, naast de prijs van de communicatie ook de betaling van de inhoud te vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikerstarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden dienen te voldoen

Advies nr 2008/001 over het ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van 23 januari 2008 met betrekking tot de vastlegging van subreeksen voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken zoals voorzien in het koninklijk besluit van 10 oktober 2006 houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan dienen te voldoen

Advies nr 2007/001 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers