Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Benoemingen

 

Ministerieel besluit van 3 oktober 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken (B.S. 12/10/2016, p. 69454)

Aanduiding van een secretaris en een plaatsvervangende secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische comminicatienetwerken (B.S. 27/05/2016 p. 33450)

Ministerieel besluit van 2 juli 2014 houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken (B.S. 25/07/2014, p. 55853 )

Ministerieel besluit van 18 april 2014 houdende benoeming van de leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elktronische communicatienetwerken (B.S. 22/05/2014, p. 40771)

Aanduiding van een plaatsvervangende secretairs van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken (B.S. 02/12/2013, p. 94609)

Ministerieel besluit van 9 oktober 2013 houdende benoeming van leden va Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken (B.S. 23/10/2013, p. 75518).

Ministerieel besluit van 6 juli 2012 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken (B.S. 16/07/2012, p. 38944)

Aanduiding van een plaatsvervangende secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken op grond van artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken (B.S., 24/06/2011, p. 37410).

Ministerieel besluit van 7 juni 2011 houdende benoeming van een lid van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elktronische-communicatienetwerken (B.S. 20/06/2011, p. 36378)

Ministerieel besluit van 5 maart 2010 houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken. (B.S. 17/03/2010, p. 16735)

Aanduiding van de plaatsvervangende secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken (B.S. 03/08/2009, p. 51890)

Ministerieel besluit van 8 mei 2009 houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken. (B.S. 27/05/2009, p. 38944 - 38945)

Ministerieel besluit van 18 september 2008 houdende benoeming van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-commmunicatienetwerken (B.S. 07/10/2008, p. 53212-53213)

Aanduiding van de secretaris en de plaatsvervangende secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken (B.S. 16/05/2007, p. 26813)

Ministerieel besluit van 31 oktober 2006 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken (B.S. 13/11/2006, p. 60663-60664)