Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement wordt onder meer bepaald:

  • hoe de Ethische Commissie en zijn secretariaat praktisch werken (met onder meer de mogelijkheid om kamers van 3 leden van de Ethische Comissie te creëren die uitspraak doen over klachten);
  • hoe dossiers op eigen initiatief worden opgestart;
  • op welke manier klachten kunnen worden geseponeerd;
  • welke praktische afspraken gemaakt werden in verband met de hoorzitting en de uitspraak.