Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Mededelingen

Persbericht van 12/09/2014  - De Ethische Commissie voor de telecommunicatie beveelt de stopzetting van de SMS-abonnementsdiensten van ETRI en MYPORT die waarschuwen voor politiecontroles.

Jaarverslag 2013

Mededeling In dit document vindt u de weerslag van de hoorzitting van de Voorzitter van de Ethische Commissie in de Commissie Infrastructuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende de werking van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie.

Het document wordt gepubliceerd met het akkoord van de Commissie Infrastructuur van de Kamer. Het zal niet verschijnen in de officiële publicaties van het Belgische Federale Parlement.

Persbericht van 06/05/2013 - De Ethische Commissie voor de telecommunicatie sanctioneert aanbieder van SMS-chatdiensten Translease met 10 000 EUR.

Jaarverslag 2012

Persbericht van 13/03/2012 - Helderziendediensten

Persbericht van 06/01/2012 - De Ethische Commissie voor de telecommunicatie spreekt eerste sancties uit.

Mededeling nr. 2010/001 van 10 december 2010 betreffende de behandeling van klachten door het secretariaat van de Ethische Commissie.

Publieke consultatie van 12 december 2008 over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie. Volledige tekst