Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Wetgeving

Koninklijk besluit van 12 december 2018 houdende vaststelling van de verplichtingendie van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, §2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de eletronische communicatie

Niet-officieel gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie. OPGEHEVEN

Koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie (B.S. 22/05/2014, p. 40709-40716)

Ministerieel Besluit van 9 januari 2014 tot vastelling van de kosten voor de behandeling van een dossier door de Ethische Commissie voor de telecommunicatie

Niet-officieel gecoordineerde versie van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken.

Koninklijk besluit van 22 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van het Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatiewerken (B.S. 08/02/2013, p. 6645). 

Niet-officieel gecoördineerde versie van de artikel 120 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Niet-officieel gecoördineerde versie van de artikel 11 §1 en §3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

Niet-officieel gecoördineerde versie van de artikelen 134 en 134/1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie (B.S. 21/06/2011, p. 36508)

Koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruikdsrechten voor nummers – Errata

Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers (uittreksel - niet officieel gecoördineerde versie).

Niet-officieel gecoördineerde versie van het Ministerieel besluit van 12 december 2005.

Ministerieel besluit van 12 december 2005 tot vaststelling van de categorieën uitgaande gesprekken en categorieën opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden moet worden (B.S. 16.12.2005, p. 54024), gewijzigd door het ministerieel besluit van 25 mei 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2005 tot vaststelling van de categorieën uitgaande gesprekken en categorieën opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden moet worden (B.S. 27/07/2007, p. 40195)

Koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken (B.S. 12/04/2007, p. 20182)

Koninklijk besluitvan 23 januari 2006 betreffende de samenstelling van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken (B.S. 10/02/2006, p.6799-6802)

Wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie, artikel 2 (B.S. 11.08.2005, p. 34724), gewijzigd door de wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (B.S. 28/04/2014, p. 35042).