Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Bescherming minderjarigen

Betalende diensten voor minderjarigen

Het is verboden betalende diensten te richten tot minderjarigen jonger dan 12 jaar.

Diensten gericht aan een doelpubliek dat minstens 12 jaar oud is moeten strikt voldoen aan volgende regels.

Algemene regels

Betalende diensten voor minderjarigen en de reclame die ervoor gemaakt wordt, mogen niets bevatten dat schade kan berokkenen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke integriteit van minderjarigen. De Ethische Code voor de telecommunicatie schrijft voor dat er geen misbruik mag worden gemaakt van hun goedgelovigheid of van hun gebrek aan ervaring of aan onderscheidingsvermogen.

Daarnaast moeten de diensten die zich richten tot minderjarigen van 12 jaar of ouder ook voldoen aan volgende voorwaarden:

-          het aangeboden product of dienst moet voornamelijk voor minderjarigen van belang kunnen zijn;

-          de minderjarige kan redelijkerwijze worden verwacht het product of de dienst zelf te kunnen betalen. Voor de Ethische Commissie betekent dit dat de minderjarige het product of de dienst met zijn eigen zakgeld moet kunnen betalen én dat er maandelijks nog voldoende zakgeld overblijft voor de andere typische uitgaven van de minderjarige.

Reclame

De leeftijdsvoorwaarde houdt tevens in dat er geen reclame mag worden bezorgd aan minderjarigen jonger dan 12 jaar. Niet rechtstreeks en ook niet onrechtstreeks (bv. krantje bezorgd aan ouders van lagere schoolkinderen).

De reclame moet ook uitdrukkelijk de vereiste leeftijd vermelden indien de dienst niet geschikt is voor een bepaalde categorie van minderjarigen.

Bovendien moet alle reclame bestemd voor minderjarigen (die dus minstens 12 jaar oud moeten zijn) duidelijk vermelden dat de minderjarige toestemming aan zijn ouders moet vragen om van de betalende dienst gebruik te mogen maken.

Kostenplaatje

Door het invoeren van maximale tarieven en de internettoegang via betaalnummers aan banden te leggen, wordt een bijkomende bescherming van minderjarigen ingebouwd.

Indien een betaalnummer wordt gebruikt, mag voor de dienst maximaal 50 eurocent per minuut, 1 euro per oproep of 1 euro als totaal eindgebruikerstarief voor SMS-diensten worden aangerekend.

Daarnaast mag de dienst niet tot doel of gevolg hebben dat de gebruikelijke toegang tot het internet voortaan via een betaalnummer zou verlopen of via een methode die een betaalnummer gebruikt.

Belangrijk

Een betalende dienst wordt beschouwd als een dienst bestemd voor minderjarigen als:

  • de aanbieder ervan zich exclusief tot minderjarigen heeft gericht
  • de aanbieder zich uitdrukkelijk richtte tot zowel minderjarigen als (jong)volwassenen
  • de dienst zo in elkaar zit dat die bijzonder aantrekkelijk is voor minderjarigen.  

 

Betalende diensten voor meerderjarigen

Diensten met 18+ inhoud dienen zich aan specifieke regels te houden, waarvan een aantal eveneens de bescherming van minderjarigen vooropstellen. Deze diensten mogen ook op geen enkele manier de betrokkenheid van minderjarigen suggereren of impliceren.

Het is verboden reclame te maken voor diensten met volwasseneninhoud in publicaties, programma’s of op websites specifiek bestemd voor minderjaren.

Daarnaast moet de reclame telkens uitdrukkelijk vermelden dat de dienst bestemd is voor meerderjarigen. Deze waarschuwingsboodschap moet ook duidelijk herhaald worden bij het begin van iedere oproep, verbinding of iedere uitwisseling van berichten.