Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Maximumtarieven

De maximale tarieven die kunnen aangerekend worden voor betaalnummers zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers.

De maximale tarieven per geopende nummerreeks zijn:

          Betaalnummers van het telefoontype

                                                

Betaalnummers van het SMS-type

070

0,30 €/min.

 

0900

0,50 €/min.

2000 tem 2999

1 € voor 1 verzonden en/of 1 ontvangen SMS

0901

0,50€/oproep

3000 tem 3999

2 € voor 1 verzonden en/of 1 ontvangen SMS

0902

1 €/min.

4000 tem 4999

31 € voor 1 verzonden en/of 1 ontvangen SMS

0903

1,50 €/min.

5000 tem 5999

0,5 € voor 1 verzonden en/of 1 ontvangen SMS

0904

2 €/min.

6000 tem 6999

2 € voor 1 verzonden en/of 1 ontvangen SMS

0905

2 €/oproep

7000 tem 7999

4 € voor 1 verzonden en/of 1 ontvangen SMS

0906

1 €/min.

9000 tem 9499

2 € voor inschrijvingsbericht en per ontvangen bericht

0907

2€/min.

9500 tem 9999

2 € voor inschrijvingsbericht en per ontvangen bericht

0909

Flexibel (per minuut en/of oproep) maar max. 31 € per gesprek

 

De nummerreeksen zijn gegroepeerd volgens dienstencategorie (volwasseneninhoud – entertainment – rest) en er zijn bijkomende beschermingsmaatregelen ingebouwd in het koninklijk besluit van 27 april 2007. Voor een gedetailleerde samenvatting van die maatregelen en enkele illustraties : klik hier